Cotton Classics 1textil.cz

3572 počet nalezených produktů


Obsah

A. Úvod
B. Shromažďování osobních údajů
C. Účel, právní základ, doba uchovávání a příjemci údajů
D. Zabezpečení údajů
E. Webové stránky
F. Vaše práva
G. Odvolání souhlasu
H. Kontakt
I. Změny dohody o ochraně osobních údajů

Stav k 23. 5. 2018


A. Úvod

Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů a adaptační zákon o ochraně osobních údajů z roku 2018 slouží právu na ochranu osobních údajů. Vaše údaje zpracováváme výhradně na základě zákonných ustanovení.


B. Shromažďování osobních údajů

Zpracováváme Vaše osobní údaje, které patří do těchto kategorií:

•    Jméno/firma (název společnosti)
•    Adresa
•    Kontaktní údaje
•    Údaje o zápisu v obchodním rejstříku
•    Údaje o bonitě, včetně dat upomínky a žaloby
•    Bankovní spojení
•    Daňové identifikační číslo (UID)
•    Jména kontaktních osob
•    Kontaktní údaje kontaktní osoby (telefonní číslo, e-mail, fax, adresa)
•    Obchodní korespondence (data objednávek, požadavky na servis)

C. Účel, právní základ, doba uchovávání a příjemci údajů

Shromážděné osobní údaje potřebujeme k plnění smlouvy, vyúčtování, uplatnění smluvních nároků a pro účely reklamy. K tomu se shromažďují, uchovávají, zpracovávají a používají osobní údaje.
Právními základy pro zpracovávání Vašich osobních údajů jsou na jedné straně plnění smlouvy, oprávněné zájmy, plnění našich právních nebo smluvních závazků a na druhé straně Váš souhlas (zpravodaj, cookies).
Vaše údaje zpracováváme, pokud je to nezbytné, po celou dobu obchodního vztahu (od přípravy smlouvy přes její plnění až po ukončení platnosti) a po jeho skončení podle zákonných závazků týkajících se uchovávání a dokumentace, ale také až do ukončení případného právního sporu, skončení lhůt pro uchovávání a záručních dob atd.
Za účelem plnění smlouvy může být potřebné, aby Vaše údaje byly předány třetím osobám (například úřadům/soudům, daňovým poradcům / bankám, poskytovatelům informačních technologií atd.). Předání Vašich údajů třetím stranám se uskutečňuje výhradně na základě rámcových podmínek obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zvláště k plnění smlouvy nebo na základě Vašeho předchozího souhlasu.


D. Zabezpečení osobních údajů

Přijímáme technická a bezpečnostní opatření, abychom ochránili uložené osobní údaje proti náhodné nebo záměrné manipulaci, ztrátě nebo zničení a proti přístupu neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření se průběžně vylepšují přiměřeně technickému pokroku.


E. Webové stránky

E.1.    Soubory cookies
Naše webové stránky používají takzvané cookies. Jedná se o malé textové soubory, které se ukládají prostřednictvím internetového prohlížeče ve Vašem koncovém zařízení. Nezpůsobují žádné škody.
Soubory cookies používáme k tomu, aby naše nabídka byla pro uživatele přívětivá. Některé soubory cookies zůstávají ve Vašem koncovém zařízení uloženy, dokud je nevymažete. Umožňují nám znovu rozeznat Váš internetový prohlížeč při příští návštěvě webových stránek.
Pokud si to nepřejete, můžete svůj internetový prohlížeč nastavit tak, aby Vás informoval o použití cookies a dovoloval je pouze v jednotlivém případě.
Upozorňujeme však, že po odmítnutí souborů cookies může být funkčnost našich webových stránek omezená.

E.2. Webová analýza
Naše webové stránky používají funkce služby pro webovou analýzu Google Analytics společnosti Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California, 94043 USA („Google“).
K tomu se používají soubory cookies, které umožňují analyzovat používání webových stránek jejich uživateli. Takto vzniklé informace se přenášejí na server společnosti nabízející tyto služby, kde se ukládají.
Můžete tomu zabránit nastavením svého internetového prohlížeče tak, aby se soubory cookies neukládaly.
Se společností nabízející tyto služby máme uzavřenu odpovídající smlouvu o zpracovávání údajů na zakázku.
Vaše IP adresa se shromažďuje, okamžitě se však pseudonymizuje. Tím se vyloučí její přímé přiřazení k určité osobě.
Vztah ke společnosti nabízející webové analýzy je založen na rozhodnutí o přiměřenosti podle Evropské komise („Privacy Shield“ / štít na ochranu soukromí).
Zpracování údajů se uskutečňuje na základě zákonných ustanovení § 96 odst. 3 zákona o telekomunikacích (TKG) a článku 6 odst. 1 písm. a) (souhlas) a/nebo f) (oprávněný zájem) obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR). Naším přáním ve smyslu obecného nařízení o ochraně údajů (oprávněný zájem) je zlepšení naší nabídky a naší prezentace na webu. Protože považujeme soukromí svých uživatelů za důležitou záležitost, údaje uživatelů se pseudonymizují.
Údaje o uživatelích se uchovávají po dobu 38 měsíců. Podrobnější informace najdete v zásadách pro ochranu osobních údajů společnosti Google: www.google.com/intl/de/policies/privacy/


F. Vaše práva
Náleží Vám v zásadě právo na přístup, opravu, vymazání, omezení, přenositelnost údajů a právo na předložení námitek. Chcete-li svá práva uplatnit, obraťte se na nás. Pokud si myslíte, že zpracovávání Vašich údajů porušuje právo týkající se ochrany osobních údajů nebo že Vaše nároky z hlediska ochrany osobních údajů byly porušeny jiným způsobem, můžete podat stížnost dozorovému orgánu. V Rakousku je příslušným orgánem úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.dsb.gv.at).


G. Odvolání souhlasu
Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Následkem vašeho odvolání přestaneme od daného okamžiku vaše osobní údaje zpracovávat k výše uvedeným účelům.

Chcete-li svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, obraťte se na naše oddělení služeb zákazníkům:
E-mail: info@cottonclassics.cz
Telefon: 547 422 290-5
Fax: 547 212 826


H. Kontakt
Naše pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na níže uvedené e-mailové adrese a telefonním čísle:
E-mail: datenschutz@cottonclassics.com
Telefon: + 43 2230 2204 666


I. Změny dohody o ochraně osobních údajů
Vyhrazujeme si právo změnit dohodu o ochraně osobních údajů. Změny oznamujeme včas na svých webových stránkách. Pokud určitý způsob použití údajů závisí na Vašem souhlasu a změna naší dohody o ochraně osobních údajů ovlivňuje dané použití údajů, vyžádáme si při takových změnách znovu Váš souhlas, pokud je to podle zákona potřebné.