Cotton Classics 1textil.cz

3572 počet nalezených produktů

Pro dobrou spolupráci – Všeobecné obchodní podmínky společnosti
Cotton Classics Adoco s.r.o.

Okruh zákazníků:

Cotton Classics Adoco s.r.o. dodává zboží výhradně dalším obchodníkům textilního propagačního zboží v následujících oblastech: obchod s propagačním zbožím, potisk textilu, nášivky na textil, pracovní oděvy, velkoobchod s textilem, obchodní agentury, maloobchod a online obchodníci, pokud v těchto oblastech prokazatelně působí.

Zakázky:

Udělením zakázky (zakázka vzniká uzavřením smlouvy, za kterou se považuje také písemná objednávka či objednávka realizovaná prostřednictvím e-shopu) platí naše všeobecné obchodní podmínky jako výslovně akceptované zákazníkem. Individuální ujednání, která překračují tyto obchodní podmínky nebo nahrazují jejich část, vyžadují písemnou podobu.
Podmínky zakázky a dodací podmínky zákazníka tímto neakceptujeme.

Dodání:

Zboží, které je skladem, se expeduje okamžitě po objednání. Zboží se doručuje zpravidla během 24/48 hodin, v závislosti na čase/dnu objednávky, sezóně a dodací adrese.
Pokud není všechno zboží skladem, zjistí se jeho dostupnost u výrobce a s kupujícím se dohodne termín. V tomto případě je možná dílčí dodávka zboží z této zakázky. U všech ostatních dílčích dodávek, které si přeje kupující, náklady na dopravu hradí kupující.
Zboží se zasílá prostřednictvím zásilkových nebo kurýrních služeb.
Za přímé nebo nepřímé škody z důvodu opoždění dodání nebo ztráty zásilky, které jsou způsobeny doručovací službou nebo vyšší mocí, nepřebíráme záruku, která překračuje záruku dané doručovací služby.
Přísliby termínu dodání a dodatečného dodání vychází z předpokladu řádného průběhu objednávky.  Kvůli tomu, že se na dodávce podílí více dodavatelů a doručovatelů, a kvůli možným nepředvídatelným událostem nemůžeme za krátká opoždění převzít žádnou záruku.

Přímé dodání do tiskárny nebo firmy, která provede nášivku:

Aby se ušetřil čas a náklady na dopravu, je zde možnost neutrálního přímého zaslání do tiskárny nebo společnosti, která provede nášivku, jménem zákazníka. Je bezpodmínečně nutné, aby náš zákazník tiskárnu/společnost upozornil na to, že má zkontrolovat druh a množství zboží, protože za škody, které vzniknou dalším zpracováním poškozeného nebo odběrem špatně vydaného zboží, nepřebíráme záruku.

Přímé dodání zákazníkům našich zákazníků:

Aby se ušetřil čas a náklady na dopravu, je zde možnost neutrálního přímého zaslání zákazníkům našich zákazníků (nebo na jiné adresy) jménem zákazníka. V tomto případě platí z naší strany jako dohodnutá ochrana zákazníka, pokud není příjemce jednoznačně přiřazen do okruhu našich zákazníků (viz "Okruh zákazníků").
Výslovně nemůžeme převzít záruku za škody, které vzniknou z neznalosti příjemce ohledně správného převzetí zboží jako např. kontrola kvality a množství zboží a v případě reklamace nedodržení reklamační lhůty.

Ceny & dodací podmínky:

Všechny dodávky se realizují za ceníkové ceny, které jsou platné ke dni objednání, v Kč
(nebo Euro) plus poštovné a zákonem stanovené DPH ( v rámci vývozu do zemí EU bez DPH za podmínky deklarování příslušného DIČ). Výše poštovného závisí na zemi dodání, způsobu objednání zboží a výši objednávky:
U objednávky nad 10.000 Kč bez DPH vytvořené jakýmkoliv způsobem ( telefonicky, -email, e-shop) se běžné dopravné neúčtuje
U objednávky vytvořené v e-shopu a přesahující částku 4000 Kč bez DPH se běžné dopravné neúčtuje
U ostatních objednávek účtujeme dopravné 150 Kč bez DPH na zásilku

Změny cen - také za jednotlivé produkty - jsou v zásadě možné kdykoliv, zákazník s nimi musí být včas seznámen.

Předpokládané náklady na dopravu, v závislosti na zemi dodání, jsou zobrazeny v nákupním košíku před zadáním objednávky.

Platba:

Faktury se zasílají e-mailem. Obecně platí lhůta splatnosti 14 dnů. Vyhrazujeme si, že u nových zákazníků nebo zákazníků, kteří nedodržují dobu splatnosti, dodáváme zboží pouze za hotovost nebo požadujeme platbu předem.
Aktuální platné platební podmínky jsou uvedeny na faktuře a jsou závazné. Při překročení data splatnosti se účtuje úrok z prodlení, jehož výše odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, navýšené o 4%. Pokud se data splatnosti nedodržují bez odůvodnitelného důvodu, jsou splatné s okamžitou splatností také všechny ostatní pohledávky. Náklady na vymáhání opožděných plateb (poplatky za upomínky, inkaso, náklady na právníka a soudy) nese kupující.

Vrácení zásilky:

Obecně není nárok na vrácení zásilky správně doručeného zboží.
O vrácení zásilky nepoužitého, nepoškozeného, originálně zabaleného zboží, které není znečištěné a není dále zpracované potiskem, výšivkou apod., lze požádat písemně s přesným označením zboží (zboží, množství, velikost a barva), uvedením čísla zakázky a důvodu vrácení. Zásadně nelze vracet zboží, které je jednotlivě balené – halenky a košile - po jejich rozbalení, stejně tak nelze vracet spodní prádlo, ponožky a masky na obličej.
V případě, že písemně akceptujeme vrácení zásilky, může nám být zboží zasláno na náklady odesílatele. V tomto případě účtujeme za opětovné naskladnění 20 % hodnoty zboží, minimálně 140 CZK ( nebo 5,- €) za každou vrácenou zásilku. Všechny náklady, které vzniknou nedodržením výše uvedeného postupu, nese kupující.
Tyto principy pro vrácení zásilky platí i v případě dodávky referenčních vzorků, pokud není individuálně sjednáno jinak.
U příležitosti uvádění novinek na trh, veletrhu  apod. může zákazník obdržet poukázku na slevu ve výši 30% na zakoupené vzorky zboží.

Reklamace (kvalita):

Reklamace se musí uplatnit písemně během 3 pracovních dnů. Potištěné zboží/zboží s nášivkou nelze v zásadě reklamovat. Pokud se jedná o oprávněnou, ale skrytou vadou (např. srážlivost nad tolerancí), pokusíme se také u zpracovaného zboží vyjednat s našimi dodavateli akceptovatelné řešení. V každém případě nepřesahuje naše záruka náhradu zboží. U všech textilií je vždy třeba počítat s mírným kolísáním zabarvení, velikosti a gramáže. V rámci tolerancí jasně stanovených daným výrobcem není takovéto kolísání důvodem k reklamaci. Je třeba dbát na to, že velikosti našeho zboží mohou být uváděny různě. "Příliš velké M" nebo "příliš malé XL" ve srovnání s jiným zbožím nebo výrobcem nejsou důvodem k reklamaci. V případě nejistoty doporučujeme objednat si předem vzorník velikostí. Totéž platí pro barvy: Stejné označení barvy může u různých výrobků vypadat jinak. Vzorky barev v katalogu nejsou pro vzhled barvy závazné. Změna barevného odstínu, změna materiálu, sražení a jiné škody, ke kterým dojde neodborným zacházením nebo chybným praním, nejsou také důvodem k reklamaci. Ve sporném případě rozhodne objektivní test se zbožím ze stejné šarže.

Reklamace (příprava zboží k odběru):

Každá zakázka prochází 2 kontrolními mechanismy. Přesto nemůžeme zcela vyloučit chyby ve zpracování zakázky, přípravě zboží k odeslání či situaci, kdy se v originální krabici objeví špatné zboží. Snažíme se v tomto případě, abychom zboží vyměnili na naše náklady co nejrychleji. Za případné škody, které vzniknou (opožděním nebo zpracováním špatného zboží) nemůžeme obecně převzít záruku. Proto je v každém případě nutné, aby kupující nebo firma, která provádí další zpracování (tiskárna/firma provádějící nášivky), zboží před zpracováním zkontrolovali.

Omezení odpovědnosti:

Za jakékoliv následné škody nepřebíráme odpovědnost, pokud se nejedná o úmysl nebo hrubou nedbalost.

Výhrada vlastnictví:

Veškeré dodávané zboží zůstává do úplného uhrazení všech pohledávek vůči kupujícímu naším vlastnictvím. Pohledávka kupujícího z dalšího prodeje jeho zákazníkům je k okamžiku objednávky postoupena nám; při rozhodném prodlení s platbou jsme oprávněni ihned uplatnit přímo u zákazníka tuto postoupenou pohledávku pro zajištění naší pohledávky.

Ochrana dat:

Kupující tímto souhlasí s tím, že jeho údaje budou ukládány na elektronických médiích. Adresy se budou používat při dodržování ustanovení o ochraně osobních dat pro odesílání našich sdělení.

Práva na užívání obrázků:

Na přání poskytneme kupujícímu pro reklamní účely obrazový materiál našeho zboží.
Práva na užívání fotografií s osobami (modely) podléhají následujícím omezením:
Časově je používání omezeno na jeden rok publikování. Formálně je užívání omezeno na podporu prodeje dané značky. Obrázky se nesmějí měnit a nesmějí se používat v jiné souvislosti. Prostudujte si prosím podrobné informace ohledně použití obrázků a omezeních jednotlivých výrobců. Nepřebíráme žádnou záruku za náklady, které kupujícímu vzniknou neoprávněným používáním obrazového materiálu.

Neplatnost:

Pokud by měla jednotlivá ustanovení těchto obchodních podmínek porušovat platné právo a stát se tak neplatnými, nahradí se ustanovením, které je vhodné pro uskutečnění hospodářského účelu neúčinného ustanovení. Neplatnost jednoho nebo více ustanovení nenarušuje platnost ostatních ustanovení.
Místo plnění a sídlo soudu pro dodávky a platby je Brno. Na právní vztah se uplatňuje výlučně české právo.

leden 2024